Bağlar Belediye Başkanı Yüksel BARAN
Bağlar Belediye Başkanı Yüksel BARAN

Kadın meclisleri, eşitlik komisyonları, cinsiyet eşitliği yolunda yerel politikalar, cins kotası… Ülkemizde yerel yönetim çalışmaları bazında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çabaların Bölge belediyelerinde diğer illere nazaran daha ileri düzeyde olduğu bilinen bir gerçek. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için birçok proje üreterek hayata geçiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) üyesi belediyeler, bu çalışmalarını çıkardıkları yayınlar ile de destekliyor. “Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitlikçi Politikalar” isimli eğitim yayını çıkaran GABB  bu ay içerisinde Kadın dergisinin 2. Sayısını da çıkardı.
Bağlar Belediye Başkanı ve Birlik Encümeni Yüksel Baran ile GABB üyesi   belediyelerin yürüttükleri kadın çalışmaları, yeni çıkan kitap ve GABB’ın Kadın Dergisi üzerine konuştuk.

     Günümüzde kadın çalışmaları ne düzeydedir?  Yeterli midir?
Kadın çalışmaları son 10-15 yılda yeterli olmasa da sayısal ve nitelik olarak artış gösterdi. İlk yıllarda okuryazarlık gibi eğitim çalışmaları ile başladı  -ki bu çalışmalar hala yoğun olarak devam ediyor- çalışmalar ilerledikçe aile içi şiddet konuşulur oldu. Bununla beraber danışma merkezleri arttı ve bu alanda psikolojik ve hukuksal hizmet veren kurumlar açıldı. Çeşitlilik gösteren konularda kadın örgütleri ortak proje, işbirliği ve görüş alışverişini artırdı.  Yapılan bu çalışmalar kamu politikalarını da etkiledi. Fakat bu çalışmalar, zihinsel bir dönüşüm ile desteklenemediğinden, kökten çözüm için maalesef yererli olamadı.  Biz bu bağlamda toplumsal cinsiyet bilincinin yerleşmesinin ve yerel hizmetlerin bu yönde çalışmasının hayati önem taşıdığı kanaatindeyiz.
           Birliğin, kadın hakları ve yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları bağlamında        eşitlikçi ilişki geliştirmeye yönelik çalışmaları nelerdir?
Kadın seçilmişlerin sayısı özellikle bölgemizde giderek artıyor. Yerel yönetimlerimizde, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yöneticilik ve hizmet anlayışı olgunlaştırılıyor. Birlik olarak toplumsal değişimde kadın öncülüğü, kadını güçlendirme, kadın erkek eşitliği ve kadın özgürlüğü konularında çok fazla çalışmamız bulunuyor.  GABB bünyesindeki her belediye, bu faaliyetleri kurumsallaştırmaya çalışıyor. Bunlardan bazıları doğrudan kadınlara dönük çalışmalar, bazıları ise belediyelerin kendi iç yönetim mekanizması anlamında yürütülen çalışmalar. Şu anda meclis komisyonları içerisinde Kadın Sorunları Araştırma Komisyonu ve bunun yanı sıra Kadın Erkek Eşitlik Komisyonları bulunuyor. Kurumsal yapılanmadan hizmetin bütün aşamalarına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeyi öngören bir çalışmadır bu. Bunun dışında toplumsal cinsiyet algısını değiştirmek için belediyelerin içyapısında da Kadın Kurulları ve Kadın Koordinasyonu oluşturduk. Kadın kurulları, tüm kadın çalışanların sorunlarının ele alındığı, yerel yönetimlerde yürütülen kurumsal yapıda ve hizmet alanlarında  görüş ve önerilerle katılımın sağlandığı son derece demokratik kurullar. Tüm bunlarla beraber, istihdamda kadına pozitif ayrımcılık yaklaşımını benimsiyoruz. Bunu da %40 cinsiyet kotası olarak belirledik. Cins kotasına hem personel alırken dikkat ediyoruz hem de diğer hizmetlerimizde. Örneğin çocuklara verilen eğitimlerde de kız çocuklarının katılımını öncelik olarak görüyoruz. Burada tam bir kota uygulaması olmasa da eşit oranda katılımını teşvik ediyoruz yani. Bu ve benzeri tüm çalışmalar, Birlik üyesi belediyelerin olduğu alanlarda normalleşen, artık tarafımızdan tartışma konusu yapmaktan çıkardığımız konular oldu. Bu uygulamalarımız belli bir başarı sağladı. Ancak kamusal alandaki gelişmeleri özel alana yansıtma çalışmalarını biraz daha artırmak gerekiyor. Danışmanlık ve sağlık merkezlerimiz, atölyelerimiz, eğitim destek evlerimiz bulunuyor. Buralarda özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik eğitimler veriliyor, hizmetler sunuluyor. Ancak bu çalışmalarda yer alanların kendi aile yaşamlarını değiştirme düzeyini  daha da derinleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet algısını değiştirmek için toplumsal cinsiyet eğitimini erkeklere de zorunlu kılıyoruz. Almak zorundalar. Çünkü bu bilinç onlarla kurulacak. Sadece kadınlarda kurmak yeterli değil. Bu bağlamda GABB olarak yeni bir eğitim yayını çıkardık. Yayının adı: “Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitlikçi Politikalar”. Ve erkek arkadaşlardan da gelen tepkiler de çok olumlu. “Biz hiç kadın bakış açısıyla bakmamıştık” diyenler oluyor. Herkeste farkındalık yaratmayı amaçladık çünkü.
Üye belediyeler arasında nasıl bir işbirliği var?
Birliğe üye belediyeler birlik toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışmaları konusunda ortak politikalar yürütmektedir. Birçok belediyede kadın danışma merkezleri açılmıştır. Yine kadın sığınma(veya bizim tanımımızla kadın yaşam evleri) açmaya dönük çalışmalar başlatılmıştır. Temel hedef olarak kadınların şiddete karşı korunması olsa onları yaşama karşı daha donanımlı kılmak esas alınmaktadır.  Bu amaçla mesleki kurslardan tutalım istihdama kadar çalıştığımız birçok alan vardır. Tüm bu çalışmalarımızı birlik üyesi belediyeler olarak . ortaklaştırmakta, deneyimlerimizi paylaşmakta ve işbirliği geliştirmekteyiz.  
            Hangi amaçla Kadın Dergisi çıkarıldı?
Bu dergimizin ikinci sayısı. İlkini Ocak ayında çıkarmıştık. Her iki sayıda da, GABB’a üye belediyelerde ne gibi kadın çalışmaları yapıldığını, özellikle kadın belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerde nasıl uygulamalar olduğunu anlatıyoruz. Dergide kadına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yürütülen çalışmalar bulunuyor. Bu dergi, hem deneyimlerimizi ve çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyor, hem de diğer kadın örgütleri ve yapılarıyla ortaklaşma konusunda zemin yaratıyor.
           Dergide hangi çalışmalar yer alıyor?
Dergimizin kapağını aile içi şiddetin boyutlarına dikkati çekmek için Bağlar Belediyesi’nin yaptığı Diyarbakır’da aile içi şiddet araştırmasına ayırdık. İçte de araştırmanın  verilerine  geniş ver verdik. Ardından yine bir şiddet araştırması anket çalışması da Nusaybin’den. İki araştırma da şiddet konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Çalışmalarımız sadece bununla sınırlı kalmıyor. Çözümüne ilişkin ne yaptığımızı da anlattık. İşte tam bu noktada Yerel Yönetimlerde kadına yönelik şiddetle mücadeleden örnek uygulamaların yer aldığı Van, Batman, Dersim ve Bismil örnekleri yer alıyor dergide. Bunun dışında birliğimizin “Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu” kuran üye belediyelere yönelik eğitim çalışmaları, üyelerden cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin haberler ve yine Bağlar Belediyesi’nin organize ettiği “3.Uluslararası Kadın Kentlerine Doğru Konferansı” ile ilgili geniş bir dosya haber ve sunumları içeriyor. Ayrıca tutuklu Viranşehir  Belediye Başkanımız Leyla Güven ile yapılan röportaj var. Bu röportajı özellikle öneriyoruz okuyuculara. Yüreği Viranşehir sevdasıyla dolu Başkanımız verdiği kadın mücadelesini, hedeflerini, projelerini, yarım kalan işlerini anlatıyor burada. Bu yüzden başlığına da Viranşehir”e kadın eli değdirmediler dedik.
             Kitap, hangi amaçla hazırlandı?       
Kitap da Kadın Dergisi ile aynı kaygıları taşıyor bir anlamda. Cinsiyet eşitliğini         sağlamak için yürütülecek tüm çalışmaları, zihinsel dönüşümü ve erkek egemen algının değişimini destekleyecek kuramsal bilgileri içeriyor.  Tüm bu çalışmaları sosyal hayatta uygulanır, gözle görünür kılabilmek için gerekli argümanları ve fikri zemini sunuyor. Dünyadan örnekleri de içeren bir kılavuz niteliği taşıyor bu yayın. Çok yararlı ve eğitici olduğu kanaatindeyiz.
Kitabın içeriği nelerdir, nasıl hazırlandı? Okuruna hangi konularda bilgi sağlıyor?
Cinsiyet eşitliğini sağlamak için yalnızca kadın sığınma evleri ve danışma merkezleri gibi çalışmaların yeterli olmadığını belirtmiştik. Aslında yerel hizmetleri bu yönde değiştirmeye yönelik çalışmalarla bu mümkün olabilecek. Biz bu amaçla birlik olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından kabul edilen “ Yerel Yönetimlerde Eşitlik Komisyonların Eğitici Eğitimi Projesi” ile bir eğitsel çalışma yaptık. Eğitimler Diyarbakır, Batman, Van, Kızıltepe, Silopi ve Doğubayazıt’ta verildi. Tüm bu eğitim sunumlarının çözümü ve derlemesi ile de bu kitap yayına hazırlandı.  Kitap, ulusal ve uluslararası belgelerde kadın erkek eşitliğinden tutun, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye, ülkelerden örneklere, CEDAW’a ve hatta “mobbing”e ve daha birçok soruya yanıt verebilecek kadar kapsamlı bir çalışma oldu. Yayınımızı tüm belediyelere ve kadın kurumlarına gönderdik. Ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Kitap Batı’da da heyecan yarattı. Bundan sonra da, GABB olarak  her altı ayda bir kadın dergisini periyodik olarak çıkaracağız. Yine yaptığımız çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını paylaşmak amacıyla kitap, yayın vb. çıkarmaya devam edeceğiz.

 Tarih : 08/08/11 Okunma :
Bu içerik toplam 3889 defa okunmuştur.

Bu Yazıyı Paylaşın

E-BULTEN

Abone olun bütün haberler ve etkinlikler emailinize gelsin.

SOSYAL MEDYA

Belediyemizi twitter,facebook gibi sosyal ağlardan takip ediniz.

BIZE YAZIN

Her türlü öneri dilek ve şikayetlerinizi bize yazın.

ÇAĞRI MERKEZİ

444 33 21