English Kurdi Türkçe
251 93 00

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

27.04.2017

T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

Belediyemizin Mayıs - 2017 Meclis Toplantısı, 02 Mayıs 2017 Salı günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

EK  : Meclis Gündemi (1 Sayfa)                                                     

Birsen KAYA AKAT

Belediye  Başkanı

GÜNDEM                 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Açılış Konuşması

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 27/04/2017 tarih ve 284 sayılı” Spor  Kulubü’ne Nakdi Yardım“a ait  yazının görüşülmesi.  

2- Mali Hizmetler  Müdürlüğünün, 25/04/2017 tarih ve 213 sayılı” Bütçe Kesin Hesabı“na ait  yazı ve eklerinin görüşülmesi.

3- Meclis Üyelerinden, Kesuman TAŞLI ve Ramazan ÖZÇELİK imzalı “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personellerin çalışma koşullarının denetlenmesini’ ne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

4-Meclis Üyelerinden, Nezire BARAN imzalı “ Belediyemiz 2017 yılı içinde sözleşmeli olarak başlayan personellerin durumlarının incelenip araştırılması’ na ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

5-Meclis Üyelerinden, Metin ARSLANBOĞAN ve Naşide TOPRAK imzalı “Belediyemiz  futbol takımının çalışmalarının incelenip araştırılması”na ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

6-Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM ve Rıfat TURFAN imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Rıhan Parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip araştırılması“na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

7- Meclis Üyelerinden,  Selma SÜRER ve Felat ÖZSOY  imzalı “Belediyemiz  Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Solin çok amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinde yapılacak olan kültürel çalışmalarının  araştırılması” na ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

8- Meclis Üyelerinden, Perihan AKTAŞ ve Ayfer ÖZSOY imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Yalankoz Mahallesinde yaşayan halkın  sorunlarının  araştırılması’ na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

9-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 28.03.2017 tarih ve 163 sayılı “Mahalle sınırlarının belirlenmesi “ ne ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

10-Meclis Üyelerinden, Fehmi DEMİR ve Dilek SULAK imzalı “Belediyemiz bünyesindeki Kardelen Kadın Evinde kalan kadınların  sorunlarının  araştırılıp incelenmesi’ne ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

11- Meclis Üyelerinden,  İzzet ASLANLI ve Abdulkadir ANAR imzalı “Belediyemiz kırsal mahallelerde 2016 yılı içinde yapmış olduğu yol çalışmalarının incelenip araştırılması“na ilişkin İmar ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

12- Meclis Üyelerinden, Pervin AYLİ ve Mehmet ORUÇ imzalı “Belediyemiz Sınırlarında bulunan parkların engelli rampalarının ve lavaboların engellilere uygun olup, olmadığının incelenmesi” ne ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi.

Dilek  ve  temenniler          

Kapanış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Birsen KAYA AKAT

Belediye  Başkanı