English Kurdi Türkçe
444 33 21

3194 Sayılı İmar Yasasının 18\'inci Madde Uygulaması

24.05.2017

Belediyemiz sınırları dahilinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması kapsamında bulunan 36 Nolu Düzenleme sahaları içinde kalan Bağcılar Mahallesine ait Belediyemiz Encümeninin , 11/10/2016 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri ile hesaplamalar; 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesine istinaden 24/05/2017 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binasındaki ilan panosuna asılmıştır.  

Birsen KAYA AKAT BELEDİYE BAŞKANI

PARKLARIMIZ