English Kurdi Türkçe
251 93 00

Haziran Ayı Meclis Toplantısı

31.05.2017

Konu     : Meclis Çalışması                                       31.05.2017     

Sayı       : 24723074-2/    

T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

Belediyemizin  Haziran - 2017 Meclis Toplantısı, 05 Haziran 2017 Pazartesi günü saat: 10.00'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

EK  : Meclis Gündemi (1 Sayfa)          

Birsen KAYA AKAT

 
Belediye  Başkanı

GÜNDEM 
:

05/06/2017

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 26/05/2017 tarih ve 343 sayılı” Spor  Kulubü’ne Nakdi Yardım“a ait  yazının görüşülmesi.  

2-Zabıta Müdürlüğünün, 22/05/2017 tarih ve 303  sayılı” Yönetmelik hazırlanması“na ait  yazı ve eklerinin görüşülmesi.

3-Meclis Üyelerinden,Metin ARSLANBOĞAN ve Naşide TOPRAK imzalı “Belediyemiz  futbol takımının çalışmalarının incelenip araştırılması” na ilişkin  Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

4-Meclis Üyelerinden, Nezire BARAN imzalı “ Belediyemiz 2017 yılı içinde sözleşmeli olarak başlayan personellerin durumlarının incelenip araştırılması’ na ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından raporun görüşülmesi.

5- Meclis Üyelerinden, Kesuman TAŞLI ve Ramazan ÖZÇELİK imzalı “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personellerin çalışma koşullarının denetlenmesini’ ne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

6-Meclis Üyelerinden, M.Şirin GÜRBÜZ ve Perihan AKTAŞ imzalı “Belediyemiz Bağcılar mahallesinde 2016 yılı içinde yapılan yol çalışmalarının  araştırılıp incelenmesi” ne  ilişkin İmar ve  Şehircilik Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

7-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS ve Kesuman TAŞLI  imzalı “Belediyemiz Bağcılar  mahallesinde gezici kadın pazarcıların sorunlarının araştırılması ”na ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan  raporun görüşülmesi.

8-Meclis Üyelerinden, Ayfer ÖZSOY ve Perihan AKTAŞ imzalı “Belediyemiz sınırlarında  bulunan  Yeşildallı  mahallesinde yaşayan vatandaşların sorunlarının incelenip araştırılması” na ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

9-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 28.03.2017 tarih ve 163 sayılı “Mahalle sınırlarının belirlenmesi “ ne ilişkin  İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

10-Meclis Üyelerinden, Pervin AYLİ ve Mehmet ORUÇ imzalı “İlimizde bulunan üst geçitlerin incelenip  araştırılması” na ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından  hazırlanan raporun görüşülmesi. 

11-Meclis Üyelerinden,  Selma SÜRER ve Felat ÖZSOY  imzalı “Belediyemiz  Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Solin çok amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinde yapılacak olan kültürel çalışmalarının  araştırılması” na ilişkin Eğitim ve Kültür  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

12-Meclis Üyelerinden, Halime BAYRAM ve Rıfat TURFAN imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Rıhan Parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip araştırılması“na ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

 Birsen KAYA AKAT

 Belediye  Başkanı