English Kurdi Türkçe
251 93 00

Bağlar Belediyesi Ocak-2017 Meclis Toplant İlanı

29.12.2016

28.12.2016   

Sayı       : 24723074-2                                                                                                                                                                                              

Konu     : Meclis Çalışması

T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

İ L A N I D I R

Belediyemizin Ocak-2017 Meclis Toplantısı, 02 Ocak 2017 Pazartesi günü saat: 10.00\'da Ana Hizmet Binamız Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, gündem maddelerinin ilişikte sunulduğu hususunu;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

EK  : Meclis Gündemi (2 Sayfa)                                                     

 Birsen KAYA AKAT

Belediye  Başkanı

02/01/2017

GÜNDEM                 :                                                                                              

Açılış Konuşması     

1- Denetim Komisyonu üye seçimi.

2-Özel Kalem Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 507 sayılı “Belediye Başkan Yardımcısı ödeneği” ile ilgili yazısı.

3-Özel Kalem Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 508 Sayılı “Huzur hakkı Ücreti” ile ilgili yazısı.

4-Özel Kalem Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 509 sayılı “Yurtdışı İlişkilerde  Görevlendirme”  ile ilgili yazısı.

5-Özel Kalem Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 510 sayılı “Resmi görevi olmayanlara ödenecek ücret tarifesi” ile ilgili yazısı.

6-Özel Kalem Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih 511 sayılı “Teşkilatlanma Şeması”  ile ilgili yazısının görüşülmesi.

7-Zabıta Müdürlüğünün 26/12/2016 tarih ve 673 Sayılı “Maktu Mesai” ile ilgili yazısının görüşülmesi.

8-Hukuk İşleri Müdürlüğünün, 27/12/2016 tarih ve 566 sayılı “Kamuya Tahsis Kararı” yazısının görüşülmesi.

9-Hukuk İşleri Müdürlüğünün, 27/12/2016 tarih ve 567 sayılı “Bankadaki Paraların Kamu Hizmetine  Tahsisi”  yazısının görüşülmesi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  27/12/2016  tarih ve 245 sayılı “2017 yılı için Belediyemize ait taşınmazlar ile ilgili Encümene yetki verilmesi” yazısının görüşülmesi.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 24/11/2016 tarih ve 1712 sayılı “ Plan Değişikliği” ne ilişkin İmar ve Şehircilik Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

12-Meclis Üyelerinden, Nezire BARAN imzalı “Belediyemiz bünyesinde bulunan Spor Kulübüne 2016 yılı içinde yapılan nakdi yardımların araştırılması“na  ilişkin Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

13-Meclis Üyelerinden, Yüksel ALMAS imzalı “Belediyemiz sınırlarındaki kırsal Mahallelerinde kadına yönelik şiddetin araştırılması’ na  ilişkin Kadın Sorunlarını Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

14-Meclis Üyelerinden, Şenay PEKTAŞ  imzalı “Belediyemiz bünyesinde bulunan Genç Kızlar Basketbol takımının çalışmalarının incelenmesi”ne ilişkin  Gençlik ve Spor   Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

15-Meclis Üyelerinden, Rıfat TURFAN imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Gulan Parkında kadın, çocuk ve engellilere kulanım alanlarının uygun olup olmadığının incelenip araştırılması“na  ilişkin Kadın Erkek Eşitlik  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

16-Meclis Üyelerinden, Felat ÖZSOY imzalı “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev yapan personellerin eğitim durumlarının  araştırılması“ na ilişkin Eğitim ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

17-Meclis Üyelerinden, Pervin AYLİ imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan engelli çocukların sorunlarının incelenip araştırılması“ na ilişkin Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

18-Meclis Üyelerinden, Ramazan ÖZÇELİK imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Alipınar ve Körhat Mahallelerinde tatlı ve pastane imalathanelerin denetlenmesi ”ne ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

19-Meclis Üyelerinden, Ayfer ÖZSOY ve Perihan AKTAŞ imzalı “Belediyemiz sınırlarında bulunan Yeniköy Mahallesinde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılıp incelenmesi ”ne ilişkin Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

20-Meclis Üyelerinden, Selma SÜRER imzalı “Belediyemiz Solin Çocuk Evinde yapılan Kültürel ve sanatsal çalışmaların incelenip araştırılması“na ilişkin  Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

21-Meclis Üyelerinden, İzzet ASLANLI imzalı “Belediyemiz Bağcılar Mahallesinde bulunan caddelerin genişliklerinin incelenip araştırılması“ na ilişkin İmar ve  Şehircilik Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

22-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.10.2016 tarih ve 648 sayılı ”Yönetmelik“e ait İnceleme ve Araştırma  Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

Dilek  ve  temenniler                                                                   

Kapanış  

Birsen KAYA AKAT 

Bağlar Belediye Başkanı